Ochrana osobních údajů

Vámi uvedené osobní údaje jsou zpracovávány společností g4r s.r.o., jakožto správcem, v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů. Osobou oprávněnou zastupovat správce ve věci zpracovávání osobních údajů je [jméno, příjmení, telefon, email]Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby společnosti a nebudou předávány třetí osobě. Osobní údaje jsou společností zpracovávány po dobu (1 roku). Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajištění Vámi zahájené komunikace se společností g4r s.r.o. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu, výmaz nebo dobu omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a můžete uplatnit právo přenést námi zpracovávané údaje k jinému správci na základě písemné žádosti (včetně elektronické pošty). Uplatnění svých práv se můžete domáhat u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

© Copyright 2019 G4R

Vytvořili v: